Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SANACE ŽELEZOBETONU, VLHKÉHO ZDIVA A HYDROIZOLACE STAVEB POMOCÍ PROGRESIVNÍCH MATERIÁLŮ STAVEBNÍ CHEMIE

SANACE ŽELEZOBETONU, VLHKÉHO ZDIVA A HYDROIZOLACE STAVEB POMOCÍ PROGRESIVNÍCH MATERIÁLŮ STAVEBNÍ CHEMIE

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor;studenti VŠ a odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.; Jan Mandelík; Ing. Zdeněk Vávra
Hlavní odborné téma – program akce
(1) SANACE ŽELEZOBETONU. Budou probírány nezbytné aspekty při sanaci železobetonu, korozi betonu a postupy, které jsou vhodné při náročných korozních podmínkách prostředí. Posluchači budou seznámeni s příklady sanací.
(2) SANACE VLHKÉHO ZDIVA. Budou popsány technologické postupy firmy BETOSAN s.r.o. pro komplexní sanaci vlhkého zdiva dle metod WTA. Problematika bude demonstrována na příkladech z realizací sanací.
(3) ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ. Posluchači budou seznámeni s principiálním přístupem k zesilování konstrukcí pomocí FRP externě lepené výztuže. Na příkladech budou demonstrovány možnosti použití takového zesílení.
(4) HYDROIZOLACE STAVEB. Na příkladech budou ukázány možnosti použití hydroizolace na bázi sekundární krystalizace a její výhody a nevýhody oproti jiným druhům izolací.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na problematiku provádění a navrhování sanací stavebních konstrukcí, zejména železobetonu a vlhkého zdiva, dále na použití specifických materiálů a technologií. Obsahem semináře je rovněž téma provádění hydroizolací staveb a porovnání možných postupů hydroizolací. Konkrétní problematika bude ilustrována na četných příkladech z praxe.