Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SANACE ŽELEZOBETONU, VLHKÉHO ZDIVA A HYDROIZOLACE STAVEB POMOCÍ PROGRESIVNÍCH MATERIÁLŮ STAVEBNÍ CHEMIE

SANACE ŽELEZOBETONU, VLHKÉHO ZDIVA A HYDROIZOLACE STAVEB POMOCÍ PROGRESIVNÍCH MATERIÁLŮ STAVEBNÍ CHEMIE

Druh akce
Seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc.; Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.; Jan Mandelík; Ing. Zdeněk Vávra
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Jsou trhliny v železobetonu vadou? Příčiny vzniku trhlin a jejich sanace; (2) Aktuální trendy v sanaci železobetonu s materiály BETOSAN s.r.o. – teorie, příklady; (3) Primární a dodatečné těsnění konstrukcí spodní stavby a vodohospodářských konstrukcí pomocí sekundární krystalizace XYPEX; (4) Zesilování konstrukcí pomocí externě lepené FRP výztuže – teorie, příklady; (5) Aktuální technologie sanace vlhkého zdiva a dodatečná izolace suterénních prostor; (6) Závěrečná diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na problematiku provádění a navrhování sanací stavebních konstrukcí, zejména železobetonu a vlhkého zdiva, dále na použití specifických materiálů a technologií. Obsahem semináře je rovněž téma provádění hydroizolací staveb a porovnání možných postupů hydroizolací. Konkrétní problematika bude ilustrována na četných příkladech z praxe.