Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sanační omítky

Sanační omítky

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavební inženýři a architekti ve státní správě, studenti, pracovníci památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správci památkových a církevních objektů, restaurátoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková a a Ing. arch. Miloš Solař
Přednášející (pracoviště)
Prof. RNDr. Pavla Rovnaníková (FAST VUT v Brně), CSc. a Ing. arch. Miloš Solař (NPÚ GŘ Praha)
Hlavní odborné téma – program akce
SANAČNÍ OMÍTKY, sanační omítky na památkově chráněných stavbách
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Pro ošetření vlhkého zasoleného zdiva se již zhruba 40 let používají různé formy tzv. sanačních omítek. V mezidobí vznikly četné otázky k jejich funkci, které se snaží seminář zodpovědět. Rozebírány budou též aplikace na památkově chráněných stavbách.