Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sdělovací a zabezpečovací technika pro železnici v roce 2015

Sdělovací a zabezpečovací technika pro železnici v roce 2015

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Pracovníci organizací podílejících se na výstavbě, provozu a údržbě sdělovacích a zabezpečovacích systémů v prostředí železniční dopravy.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Přednášky v elektronické podobě pro účastníky akce.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Alois Rut
Přednášející (pracoviště)
Ing. Karel Beneš, Ph.D. (VUŽ), Doc. Ing. Martin Leso, Ph.D., Ing. Dušan Kamenický (ČVUT), Ing. Marek Rosa (SŽDC), Mgr. Martin Drápal (Drážní inspekce), Ing. Lubomír Štangler, Ing. František Frýbort (AŽD)
Hlavní odborné téma – program akce
1. Aktuální stav v problematice kompatibility mezi detekčními prostředky a drážními vozidly – evropské aktivity a jejich vazba na ČR, 2. Legislativní rámec schvalování a provozování železničních zabezpečovacích zařízení, 3. Inovace a nové výrobky pro sdělovací a informační systémy na železnici, 4. Bezpečnost na železničních přejezdech z pohledu DI, 5. Zahraniční železniční systémy, 6. Seznámení s technickým předpisem TZM 01/2010 AŽD Praha (zemnění u elektronických zařízení), 7. „Radioblok“ - provozní zkušenosti a další možnosti uplatnění.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude zaměřen na:
a) Informace pro vývojáře i provozovatele o problematice schvalování a provozování železničních zabezpečovacích zařízení.
b) Seznámení odborníků s novými případně inovovanými prvky a zařízeními, která jsou nebo v nejbližší době budou použity v systémech sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici.
c) Seznámení se zkušenostmi ze staveb a provozu moderních technologických zařízení nových systémů na železnici v ČR i zahraničí.