Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sdělovací a zabezpečovací technika pro železnici v roce 2016 II

Sdělovací a zabezpečovací technika pro železnici v roce 2016 II

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pracovníci firem a organizací podílejících se na výstavbě, provozu a údržbě sdělovacích a zabezpečovacích systémů v prostředí železniční dopravy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
prezentace v elektronické formě pro účastníky akce ke stažení na webu
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Alois Rut
Přednášející (pracoviště)
Ing. Michal Pavel (AŽD Praha), Ing. Vladimír Kampík (AŽD Praha). Dále dosud neurčení přednášející ze SŽDC.
Hlavní odborné téma – program akce
1. Nové technologie v zabezpečovací technice, 2. Železniční nehoda Santigo, Španělsko, 3. Indukční vlivy z vysokého napětí na kabely a technická zařízení, 4. Přechod stejnosměrné trakční soustavy na střídavou a dopady do SZ techniky
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář bude věnován:
1. Zabezpečovacím a telekomunikačním systémům na železnici se zaměřením na moderní řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti.
2. Seznámení odborníků s vlivy na technologická zařízení na železnici, které přináší masívní rozvoj kosmických technologií a miniaturizace výpočetní techniky. Naplňování vysokých nároků uživatelů novými podpůrnými mechanismy, dohledovými systémy a vyšším stupněm automatizace.
3. Seznámení odborníků s rozborem železniční nehody z pohledu použitých zabezpečovacích zařízení, jejich legislativního rámce a použití. Ponaučení z této nehody pro další výstavbu železničních tratí a využití výsledků pro přenos do českého prostředí.