Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sdružení dodavatelů investičních celků - SDIC

Sdružení dodavatelů investičních celků - SDIC

Adresa
Thámova 18a, Praha 8
Zástupce
Ing. Rostislav Žoudlík – prezident
Email
info@sdic.cz
www
www.sdic.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR