Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sdružení pro výstavbu silnic

Sdružení pro výstavbu silnic

Adresa
Prosecká 74, 190 00 Praha 9
Zástupce
Ing. Petr Čížek - předseda
www
http://www.sdruzeni-silnice.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR