Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sdružení stavebních cechů ČR

Sdružení stavebních cechů ČR

Adresa
Na Beránce 2, 160 00 Praha 6
Zástupce
Ing. Jan Fujáček - předseda
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR