Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Sedimenty ve vodních dílech – identifikace, kvantifikace, charakterizace, sanace – nové postupy s ekonomickou efektivitou

Sedimenty ve vodních dílech – identifikace, kvantifikace, charakterizace, sanace – nové postupy s ekonomickou efektivitou

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jaroslav Vrzák, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Hlavní odborné téma – program akce
1. Uvedení do problematiky, koncepční řešení problematiky sedimentů ve vodních nádržích
2. Příklady z praxe
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na nové postupy při nakládání se sedimentem z vodních nádrží – identifikace, lokalizace, těžba, přetvoření, možnosti rozdružení a případně následného využití. Prezentované postupy si kladou za cíl nalézt ekonomicky uchopitelné řešení především u nádrží postižených zhoršenou kvalitou vody.