Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

seminář CŽV: Střešní a fasádní produkty

seminář CŽV: Střešní a fasádní produkty

Název akce: PREFA Aluminiumprodukte – střešní a fasádní produkty
Termín konání: pátek 8. listopadu 2019 v 9 h
Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, areál ulice Veveří 95, budova A, posluchárna A138 (za vrátnicí vpravo, v prostorách bufetu)
Přednášející: Ing. Jiří Fiala, Ing. Michal Trefil, Ing. Jiří Slapnička, PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Počet kreditů: 1
Přihlášky:
termínová listina Brno na www.ckait.cz
e-m: brno@ckait.cz
tel.: 545 574 310

Termín
Celková kapacita
60
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 48
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
3 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
4 1003541 Ing. Barbora Kopecká
5 0012059 Ing. Vít Dolejší
6 1006706 Ing. Martin Trčka
7 1006688 Ing. Jakub Mravec
8 1006539 Ing. Radek Partika
9 1002502 Ing. Hynek Grünwald
10 1002874 Ing. Vladimír Wolf
11 1003151 Milan Kohoutek
12 1003391 Ing. Roman Kulíšek