Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

SEMINÁŘ: Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018

Fórum Dřevěné konstrukce střech 2018 je zaměřeno na poruchy a vady dřevěných konstrukcí střech, a to v oblasti konstrukčně statické, tepelně technické se zaměřením na oblast kondenzace vodní páry a v oblasti chyb při provádění staveb.
Součástí přednášek bude i postavení technického dozoru při provádění staveb v kontextu novely stavebního zákona.
Přednášky budou doplněny praktickými ukázkami.

PROGRAM:

  • 10:00 – 10:20 hod. – Zahájení, TDS a stavbyvedoucí při provádění v kontextu novely stavebního zákon, Ing. Michal Pánek, ČKAIT,
  • 10:20 – 10:55 hod. – Poruchy střech z pohledu soudního znalce (havárie střechy v České Třebové), Doc. Ing. Milan Vašek, CSc., Soudní znalec,
  • 10:55 – 11:25 hod. – Rekonstrukce kostelní věžičky v Dobříši s využitím CNC technologie, Ing. Petr Červený, VOŠ Volyně,
  • 11:25 – 11:35 hod. – Představení knihy „Nové krovy“, VOŠ Volyně, Informační centrum ČKAIT,
  • 11:35 – 12:10 hod. – Životnost a spolehlivost dřevěných střech a dřevostaveb ve vztahu k vlhkosti dřeva, Ing. Pavel Kubů, CSc., ČKAIT,
  • 12:10 – 12:45 hod. – Vady a poruchy konstrukcí střech ve vazbě na krytiny, Ing. Eva Hellerová, Soudní znalec,
  • 12:45 – 13:20 hod. – Praktické zkušenosti TDS při provádění kontrol střech, Ing. Čeněk Kadlec, ČKAIT,
  • 13:20 – 13:45 hod. – Diskuse.

--------------
MÍSTO KONÁNÍ: sál č. 1, Vstupní hala I, Výstaviště PVA EXPO Letňany, Praha 9
ČAS KONÁNÍ: 9:30 – 13:45 hod.

--------------
REGISTRACE: pouze e-mailem u pí Ivany Peřkové – iperkova@ckait.cz
Prosíme, uveďte do e-mailu: jméno, příjmení a název společnosti. Autorizované osoby také číslo autorizačního razítka.
--------------

Fórum je pořádáno v rámci veletrhu Střechy Praha 2018.

Seminář je zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi StavEduk.

Termín