Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář k programu Nová zelená úsporám

Seminář k programu Nová zelená úsporám

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jakub Hrbek, Státní fond životního prostředí, Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. autorizovaný inženýr a energetický specialista, člen Autorizační rady ČKAIT
Hlavní odborné téma – program akce
1. Oblasti a podoblasti podpory, podmínky poskytování podpory, podávání žádostí a požadované dokumenty, administrace žádostí. Způsobilé výdaje. Změny v žádosti o podporu, kontrolní činnost.

2. Zpracování odborného posudku k žádosti o dotaci v programu NZÚ, oprávnění zpracovatelé. Obsah a rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Podpora na zpracování odborného posudku a odborného technického dozoru.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.
K 1. dubnu 2015 otevřelo MŽP spolu se SFŽP dvě nové výzvy programu Nová zelená úsporám:
• druhou výzvu pro rodinné domy na území celé ČR, s celkovou alokací 600 mil. Kč
• první výzvu pro bytové domy na území hl. města Prahy, s celkovou alokací 500 mil. Kč.
Základní principy programu NZÚ zůstávají v nových výzvách zachovány; v podmínkách programu došlo k několika dílčím změnám s cílem usnadnit přístup k programu a rozšířit okruh žadatelů o dotaci.
• Nově je možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie min. o 20 %; např. výměnu oken a dveří, nebo dílčí zateplení.
• Dochází ke zkrácení lhůt Státního fondu životního prostředí na administraci programu. Maximálně 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a 3 týdny na vyplacení dotace. Podmínkou je bezchybná žádost i realizace a její doložení dokumentací.
• Zjednodušuje se výpočet výše dotace v případě zateplení a výměny oken a dveří zavedením tzv. paušálů na metr čtvereční. Paušálem se rozumí jednotková dotace poskytovaná na metr čtvereční realizovaného opatření. Výše jednotkové dotace se liší podle typu upravované nebo měněné konstrukce. Čím je energeticky úspornější konečný stav domu, tím vyšší je jednotková dotace.
• Nově je možné požádat o dotaci na výměnu elektrického topení za tepelné čerpadlo. Výrazněji je podpořena instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Byla zrušena podmínka max. 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy u rodinných domů pro podporu úsporných opatření. Není třeba použít pouze výrobky a firmy z předepsaných seznamů, je ovšem nutné dodržet požadavky na vlastnosti výrobků. Výše dotace u rodinných domů může dosáhnout až 50 %, ze způsobilých výdajů, u bytových domů až 20 %.