Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář OK Praha – Problematika 3D modelování mostů a BIM v mostním stavitelství (komerční)

Seminář OK Praha – Problematika 3D modelování mostů a BIM v mostním stavitelství (komerční)

Přednášející:
Ing. Ivo Vykydal – SFDI
Ing. Josef Šejnoha – ŘSD, vedoucí odd. investiční přípravy staveb
Ing. Gabriel Meždej – CEMOS SK
Ing. Dominik Hochman, Ing. Oldřich Kabelka – Dopravoprojekt Brno (CZ)
Ing. Marek Michna – Michna&Perháč s.r.o.
Ing. Martin Maťašovský – Construsoft CZ
Ing. Martin Kovač – Allplan
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. – FAST VŠB-TU Ostrava
Ing. Ondřej Janota – AF-CITYPLAN s.r.o.
 
 
Anotace:
V září 2017 schválilo MPO dokument Koncepce zavádění metody BIM v České republice. V současné době probíhají pilotní BIM projekty a zpracovává se BIM metodika pro stavby dopravní infrastruktury.  
 
Cílem semináře je upozornit na specifika spojená s BIM a 3D modelováním mostů z pohledu projektantů mostních konstrukcí na konkrétních akcích.
Na semináři vystoupí mostní inženýři, kteří s 3D modelováním mostů mají již zkušenost a zástupci SFDI a ŘSD, kteří se aktuálně zaváděním BIM v ČR zabývají.  Odborný program doplní zástupci softwarových firem, které nabízejí technické řešení pro BIM a 3D projektování.
 
Proces zavádění BIM není zdaleka u konce a vzájemné sdílení zkušeností může přispět ke kvalitní metodice a doporučením, ze kterých budou vycházet závazné požadavky na BIM pro mosty. 
 
 
Program:
 1. Stav přípravy BIM v ČR pro dopravní stavby, zkušenosti z prvních pilotních projektů, požadavky na projekty podle BIM
 • Ing. Josef Šejnoha – ŘSD, vedoucí odd. investiční přípravy staveb
 • Ing. Ivo Vykydal – SFDI
 1. Zkušenosti z praxe s 3D modelováním mostů
 • doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. – FAST VŠB-TU Ostrava
 • Ing. Ondřej Janota – AF-CITYPLAN s.r.o.
 • Ing. Gabriel Meždej – CEMOS SK
 • Ing. Dominik Hochman, Ing. Oldřich Kabelka – Dopravoprojekt Brno
 1. Software pro BIM a 3D modelování
 • Easy Bridge – Ing. Marek Michna (Michna&Perháč s.r.o.)
 • Tekla Structures – Ing. Martin Maťašovský (Construsoft CZ)
 • Allplan Bridge – parametrický modelář mostů Ing. Martin Kovač
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
31.10.2018
Čas konání:
14.00 – 18.00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006282 Ing. Ondřej Perháč
2 0201955 Ing. Karel Matějka
3 3000196 Ing. Dávid Kuczik
4 0008510 Ing. Robert Fleischman
5 0008150 Ing. Karel Stiebitz
6 0010348 Ing. Ondřej Lojík Ph.D.
7 0013865 Ing. Vojtěch Ehlich
8 0000001 Ing. Václav Mach
9 0602654 Ing. Jakub Škaloud
10 0013373 Ing. Jan Bartaloš
11 0009883 Ing. Pavel Štěpán
12 0010746 Ing. Petr Karásek Ph.D.
13 1000977 doc. Ing. Jiří Pokorný CSc.
14 0012665 Ing. Marek Pelant
15 0012490 Ing. Petr Duník
16 0013016 Ing. Jan Lahoda
17 0101559 Ing. Radek Falář
18 0010767 Ing. Marián Múdry
19 0013470 Ing. Jiří Bacony
20 0013150 Ing. Michal Rebec
21 0011824 Ing. Miroslav Kroupar
22 0010741 Ing. Dušan Cichra
23 0010133 Ing. Pavel Kormaňák
24 0001985 Ing. Vladimír Vančík
25 0009820 Ing. Petr Kuba
26 0012054 Ing. Ondřej Vítek
27 0012200 Ing. Petr Vojvodík
28 0012871 Ing. Michal Němec
29 0008258 Ing. Tomáš Minka
30 0000129 Ing. Libor Pokorný
31 0011023 Ing. Jan Blažek
32 0004864 Ing. Zdeněk Sekyra
33 0012227 Ing. Jiří Husárik
34 0601433 Ing. Pavel Vlasák
35 0013129 Ing. Dušan Drahoš
36 0001784 Ing. Daut Kara
37 0013151 Ing. Jakub Pleiner
38 0013152 Ing. Tomáš Veber
39 1004463 Ing. David Franc
40 1002664 Ing. Vojtěch Konečný
41 0003647 Ing. Richard Hons
42 0000145 Ing. Petr Hanuš
43 1302385 Ing. Viktor Stržínek
44 0001443 Ing. Ivan Batal
45 0009271 Ing. Martin Vlasák
46 0009786 Ing. Ondřej Dědek
47 0010141 Ing. Miroslav Seidl
48 0011945 Ing. Jan Henzl
49 0013238 Ing. Jan Bažil
50 0013497 Ing. Hana Gromusová
51 0010310 Ing. Vít Hoznour