Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Navrhování drenáží pozemních staveb podle směrnice ČHIS 06

Seminář RK Praha – Navrhování drenáží pozemních staveb podle směrnice ČHIS 06

Přednášející:
Ing. Antonín Žák, Ph.D. – člen České hydroizolační společnosti, stavebniny DEK a.s., FAST VUT v Brně
Ing. Luboš Káně, Ph.D. – člen České hydroizolační společnosti, znalec
 
 
Anotace:
Směrnice ČHIS 06 stanovuje zásady pro navrhování ochrany staveb a chráněného nebo vnitřního prostředí a konstrukcí objektů proti nežádoucímu působení vody a vlhkosti úpravou (snižováním) hydrofyzikálního namáhání v okolí stavby.
 
Ve směrnici je velký důraz při navrhování drenáží kladen také na ochranu životního prostředí ve vztahu k požadavkům na hospodaření se srážkovou vodou.
 
 
Program:
1) Ukázky poruch drenáží a jejich rozbor
2) přestávka
3) Výklad směrnice ČHIS 06 s řešením příkladů návrhu
4) Diskuze
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
4.11.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007351 Ing. Petr Prýmek
2 0002129 Ing. Aleš Beran
3 0401875 Ing. Lubomír Plíva
4 0013713 Ing. Jindřich Schindler
5 0000836 Pavel Jenčík
6 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
7 0011046 Ing. Lumír Hruška
8 0012166 Ing. Ondřej Šefrna
9 0011941 Ing. Michal Drda
10 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
11 0012325 Ing. Jan Eibl
12 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
13 0010699 Tomáš Pilík DiS.
14 0012459 Ing. Martin Trmal
15 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
16 0012866 Ing. Daniel Poláček
17 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
18 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
19 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
20 0013654 Ing. Květoslav Syrový
21 0011556 Ing. Richard Laššák
22 0013779 Ing. Jan Sedlický
23 0008609 Ing. Miroslav Böhm
24 0008456 Ing. Jaroslav Sedmidubský
25 0011466 Ing. Filip Hořejší
26 0012395 Jan Červenka
27 0012681 Ing. Štěpán Holý
28 0011044 Jakub Killnar
29 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
30 0011007 Ing. Martin Laub
31 0007864 Ing. Karel Vácha
32 0007455 Ing. Martin Vinš
33 0006941 Ing. Jaroslav Čech
34 0013318 Ing. arch. Kateřina Kaslová
35 0004919 Ing. Petr Unger
36 0012719 Ing. Roman Květoň
37 0007925 Ing. Martin Nápravník
38 0004997 Ing. Aleš Voženílek
39 0011502 Stanislav Bujňáček
40 0005011 Ing. Markéta Löwitová
41 0012887 Jiří Miller
42 0012940 Ing. Petr Hlavatý
43 0006740 Ing. Michaela Šteigerová
44 0003487 František Čermák
45 0002742 Ing. Bohumil Ouda
46 0009284 Ing. Dana Malečková
47 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
48 0002350 Ing. René Semotan
49 0003025 Ing. Jiří Wurm
50 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
51 0001560 Miroslav Stehlík
52 0000879 Ing. Jiří Šárka
53 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
54 0012720 Ing. Vlastimil Straka
55 0008264 Ing. Jan Čapek
56 0003240 Ing. Antonín Perný
57 0013566 Ing. Ján Škripko
58 0003670 Ing. Markéta Zrnová
59 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
60 0002246 Miroslav Bečvář