Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Patologie hydroizolačních materiálů a hydroizolačních systémů obecně

Seminář RK Praha – Patologie hydroizolačních materiálů a hydroizolačních systémů obecně

Přednášející:
Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec, člen výboru oblasti Praha
 
 
Anotace:
V každé době jsou hydroizolační materiály lepší a horší. V každé době jsou jiné klimatické podmínky, kterým tyto hydroizolace musí vzdorovat. V každé době jsou stejné požadavky na cenu. Ta by měla být co nejnižší i za cenu, že to bude šmejd.
 
Všechny druhy hydroizolací mají svá slabá místa a to jak asfaltové, tak fóliové a samozřejmě i stěrkové.
 
Vady, resp. poruchy hydroizolačních materiálů, mohou být způsobeny výrobou, resp. prováděním, a to ve všech částech realizace od provádění vlastních izolací až po provedení následných prací.
 
Vady a poruchy střech a spodních staveb.
 
 
Program:
 1. Patologie fóliových hydroizolačních materiálů
  1. Materiály
  2. Provádění
 2. Patologie asfaltových hydroizolačních materiálů
  1. Materiály
  2. Provádění
 3. Patologie stěrkových hydroizolačních materiálů 
  1. Materiály
  2. Provádění
4)   Materiálové trendy současné doby a možnosti rekognoskace, prevence patologickým jevům
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
23.9.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
2 0011521 Ing. Jan Pechač
3 0007869 Jan Tomeček
4 0006187 Ing. Vladimír Weiss
5 0013713 Ing. Jindřich Schindler
6 0012883 Ing. Tereza Rysová
7 0013952 Ing. Jaroslav Oubram
8 0013715 Ing. arch. Filip Müller
9 0011203 Ing. Eva Neumannová
10 0012326 Ing. Jan Zajíček
11 0000836 Pavel Jenčík
12 1103388 Libor Pištělák
13 0010670 Ing. Pavel Fadrný
14 0011059 Ing. Milan Semrád
15 0011841 Ing. Eliška Mazancová
16 0012506 Ing. Miroslav Hendrich
17 0010699 Tomáš Pilík DiS.
18 0012459 Ing. Martin Trmal
19 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
20 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
21 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
22 0012365 Ing. Petr Šanda
23 0010430 Ing. Tomáš Gross
24 0013313 Jakub Stočes
25 0012661 Jiří Vorlíček
26 0009844 Ing. Jiří Čapek
27 0010363 Ing. Tomáš Záruba
28 0011623 Ing. Michal Uhrin
29 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
30 0011556 Ing. Richard Laššák
31 0011852 Ing. Tomáš Peterka
32 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
33 0013069 Ing. Tomáš Vrána
34 0012566 Ing. Jan Prokop
35 0008518 Jan Rochl
36 0013683 Ing. Pavel Prchal
37 0012649 Ing. Vojtěch Kaksa
38 0008456 Ing. Jaroslav Sedmidubský
39 0010565 Aleš Králík
40 0008132 Ing. Jana Urbánková
41 0009699 Ing. Miluše Drmlová Ph.D.
42 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
43 0009867 Blanka Krupičková
44 0012093 Ing. Jan Laifr
45 0012035 Ing. Pavel Koudelka
46 0008569 Ing. Martin Butor
47 0013825 Ing. Johana Hanulíková
48 0007864 Ing. Karel Vácha
49 0007062 Ing. Tomáš Zeidler
50 0005705 Ing. Petr Blažka
51 0006802 Ing. Petr Pavlíček
52 0005863 Ing. Jiří Kříž
53 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
54 0007595 Ing. Vladimír Kovalčík
55 0004919 Ing. Petr Unger
56 0007971 Petr Bárta
57 0005135 Ing. Michal Ulmajer
58 0011292 Jan Žvachta
59 0012719 Ing. Roman Květoň
60 0004932 Ing. Zdeněk Novák
61 0005360 Ing. Jiří Havlík
62 0007708 Václav Klaboch
63 0013392 Bc. Michal Hokr
64 0011502 Stanislav Bujňáček
65 0007494 Ing. Pavel Purnoch
66 0013708 Ing. arch. Veronika Janovská
67 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
68 0014005 Ing. Renata Kristianová