Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Požární bezpečnost staveb – požární modely

Seminář RK Praha – Požární bezpečnost staveb – požární modely

Přednášející:
prof. Ing. František Wald, CSc. – ČVUT v Praze
Ing. Lucie Hasalová, Ph.D. – Technický ústav požární ochrany
Ing. Libor Ševčík – Technický ústav požární ochrany
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. – VUT v Brně
Ing. Kamila Cábová, Ph.D. – ČVUT v Praze
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. – VŠB-TU v Ostravě
 
 
Anotace:
Návrhové modely požáru, modely evakuace, modely konstrukcí a modely hašení – shrnutí poznatků v rámci společného projektu TÚPO, VUT v Brně, VŠB-TU v Ostravě a ČVUT v Praze. Seminář ukáže možnosti pokročilých modelů se zaměřením na získání a ověření kvality předpovědi modelů požáru.
 
 
Program:
1) 14:00-14:15 – Úvod – prof. Ing. František Wald, CSc., ČVUT v Praze
2) 14:15-15:00 – Ověřovací příklady pro modely požáru – Ing. Lucie Hasalová, Ph.D., Technický ústav požární ochrany
3) 15:00-15:45 – Charakteristiky materiálů – Ing. Libor Ševčík, Technický ústav požární ochrany
4) 15:45-16:15 – přestávka
5) 16:15-16:45 – Verifikace modelů evakuace – doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT v Brně
6) 16:45-17:15 – Verifikace modelů konstrukce – Ing. Kamila Cábová, Ph.D., ČVUT v Praze
7) 17:15-18:00 – K modelování hašení – doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., VŠB-TU v Ostravě
8) 18:00-18:30 – Diskuze
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
24.10.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Vladimíra Špačková
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
50
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 16
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
2 0011474 Ing. Michal Přibyl
3 0002410 Ing. Jan Mužík
4 0011671 Ing. Roman Franěk
5 0004905 Jan Tuček
6 0601119 Ing. Vít Zinga
7 0008165 Ing. Jiří Ťoupal
8 0013547 Ing. Martina Andrašková
9 0010803 Ing. Ondřej Krupka
10 0011957 Ing. Jan Pořízek
11 0010619 Ing. Martin Blaha
12 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
13 0013881 Ing. Stanislav Tóth
14 0007824 Ing. Václav Švarc
15 0009886 Ing. Petr Hladký
16 0007708 Václav Klaboch
17 0013362 Pavel Rückl
18 0006965 Ing. František Stejskal
19 0005101 Ing. Petr Holoubek
20 0000538 Ing. Marcel Vojanec
21 0003134 Ing. Jaroslav Vácha Ph.D.
22 0003350 Ing. Petr Kyzlík Ph.D.
23 0008655 Jan Stryk
24 0009989 Ing. David Kupilík
25 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
26 0101559 Ing. Radek Falář
27 0003596 Ing. Vladimíra Špačková
28 0007420 Ing. Aleš Křivánek CSc.
29 1201965 Bc. Marek Hollan DiS.
30 0002873 Ing. Jindřich Kulíř
31 1202178 Ing. Pavel Klega
32 1005797 Ing. Kamila Ising
33 0012719 Ing. Roman Květoň
34 1100690 Ing. Stanislav Rada