Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Práva, povinnosti a odpovědnosti účastníků výstavby – projektant, stavbyvedoucí, TDS, stavební dozor, koordinátor BOZP

Seminář RK Praha – Práva, povinnosti a odpovědnosti účastníků výstavby – projektant, stavbyvedoucí, TDS, stavební dozor, koordinátor BOZP

Přednášející:
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA
 
 
Anotace:
Povinnosti projektanta a stavbyvedoucího jsou specifikovány ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. a podrobněji v řadě prováděcích vyhlášek a NV. Povinnosti TDS nejsou v žádném právním předpise specifikovány; jejich činnost u veřejných zakázek podléhá ale požadavkům autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., neboť se jedná o odbornou činnost, která musí být prováděna FO s oprávněním podle tohoto zákona. Povinnosti stavebního dozoru u staveb svépomocí jsou naopak ve stavebním zákoně specifikovány. Povinnosti koordinátora BOZP jsou specifikovány v zákoně č. 309/2006 Sb. a v NV č. 591/2006 Sb. Státní stavební dozor spolu s dotčenými orgány zajišťují státní stavební dozor nad souladem staveb s technickými a obecnými požadavky specifikovanými v prováděcích právních předpisech vydávaných ke stavebnímu zákonu. Zodpovědnost rozhodujících účastníků výstavby nevyplývá pouze z těchto odborných zákonů – tedy ze “zákonné odpovědnosti“. Vyplývá i z dalších předpisů – „občanskoprávní odpovědnost“ z Občanského zákoníku, “pracovněprávní odpovědnost“ ze Zákoníku práce, „správní odpovědnost“ ze Správního zákona a vúsťuje v „trestně právní odpovědnost“ z Trestního zákona.
 
 
Program:
  1. Stavební zákon
  2. Autorizační zákon
  3. Zákoník práce
  4. Občanský zákoník
  5. Správní zákon
  6. Trestní zákon
  7. Shrnutí práv, povinností a odpovědností rozhodujících účastníků výstavby vyplývající z jednotlivých zákonů
  8. Prezentace metodických pomůcek Profesis 2019
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
23.10.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 10
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013390 Ing. Ondřej Machek
2 0010553 Ing. Vladimír Slanina
3 0007351 Ing. Petr Prýmek
4 0002129 Ing. Aleš Beran
5 0013698 Ing. Petr Odstrčil
6 0008264 Ing. Jan Čapek
7 0011521 Ing. Jan Pechač
8 0011861 Ing. Jaroslav Marousek
9 0014179 Ing. Martin Másilko
10 0010178 Ing. Petr Feierfeil
11 0501355 Anna Löfflerová
12 0008165 Ing. Jiří Ťoupal
13 0013881 Ing. Stanislav Tóth
14 0013952 Ing. Jaroslav Oubram
15 0201916 Ing. Lukáš Páník
16 0013262 Ing. Jan Husa
17 0012433 Ing. Gabriela Novotná Ph.D.
18 0013496 Ing. Jiří Mareš
19 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
20 0013278 Ing. Jaroslav Trachta
21 0013795 Jiří Macourek
22 0013537 Ing. Josef Dvořák
23 0013048 Ing. Tomáš Kaplan
24 0012707 Ing. Jozef Krížek
25 0012531 Ing. Jan Ungerman
26 0013318 Ing.arch. Kateřina Kaslová
27 0012446 Ing. František Křivohlavý
28 0011694 Ing. Jiří Průša
29 0011046 Ing. Lumír Hruška
30 0013694 Ing. arch. David Bartoš
31 0013995 Ing. Martin Bartoš
32 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
33 0011766 Ing. Boris Vološ Ph.D.
34 0014163 Tomáš Hrnčíř
35 0013571 Radek Šuch
36 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
37 0013903 Ing. David Harant
38 0011500 Ing. Zdeněk Vacek
39 0012112 Tomáš Pytloun
40 0014219 Tomáš Krejčí
41 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
42 0009874 Ing. František Smrčka
43 0012442 Pavel Krištiak
44 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
45 0013821 Ing. Michal Vozábal
46 0011704 Ing. František Šíma
47 0012464 Ing. Petr Korejčík
48 0009504 Milan Činka
49 0009637 Zdeněk Dupal
50 0010430 Ing. Tomáš Gross
51 0010058 Ing. Martin Nečas
52 0011315 Ing. Josef Vaňásek
53 0010709 Ing. Karel Kuklík
54 0013398 Ing. Radek Vašátko
55 0013516 Ing. Radek Hájek
56 0011623 Ing. Michal Uhrin
57 0010276 Ing. Jan Vybíral
58 0014172 Ing. Petr Vild
59 0011105 Ing. Petr Kozelka
60 1100690 Ing. Stanislav Rada