Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Umisťování, povolování a kolaudace staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění

Seminář RK Praha – Umisťování, povolování a kolaudace staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění

Přednášející:
Mgr. Ilona Šupejová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
 
Anotace:
Umisťování, povolování a kolaudace staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění – základní přehled stávající právní úpravy k 31. 12. 2018
 
 
Program:
  • Specifika postupů a řízení při umisťování, povolování a kolaudaci staveb
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
25.9.2019
Čas konání:
14:30 – 18.30 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 7
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012804 Ing. Lenka Cihelková
2 0013187 Ing. Petr Chovanec
3 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
4 0002720 Tomáš Voborský
5 0012006 Ing. Radomil Noll
6 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
7 0013742 Ing. Daniel Švec
8 0013318 Ing.arch. Kateřina Kaslová
9 0012652 Ing. Pavel Rek
10 0012263 Ing. Radek Šárovec
11 0011136 Ing. Radek Veselý
12 0013063 Ing. Stanislav Kozák
13 0012506 Ing. Miroslav Hendrich
14 0011146 Ing. Lubor Sedlák
15 0010938 Ing. Květa Bauerová
16 0013959 Vladislav Vondra
17 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
18 0012866 Ing. Daniel Poláček
19 0012292 Ing. Jan Lichtneger
20 0013494 Ing. Petr Mach
21 0013821 Ing. Michal Vozábal
22 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
23 0012365 Ing. Petr Šanda
24 1005491 Jana Kabelová
25 0009504 Milan Činka
26 0011759 Ing. Lukáš Jágr
27 0013313 Jakub Stočes
28 0013398 Ing. Radek Vašátko
29 0013516 Ing. Radek Hájek
30 0014103 Jan Prislinger
31 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
32 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
33 0014209 Ing. Martin Kouba
34 0009853 Ing. Věra Leixnerová
35 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
36 0012129 Ing.arch. Jan Linhart
37 0009180 Ing. Radek Dědina
38 0013878 Ing. Petr Hubáček
39 0008397 Ing. Vít Sekyra
40 0014013 Ing. Stanislav Melichar
41 0009060 Milan Janeček
42 0009426 Ing. Jiří Berlínský
43 0012876 Ing. Michal Fott
44 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
45 0010721 Ing. Jan Palek
46 0010796 Ing. Aleš Růžička
47 0013171 Ing. Martin Černý
48 0012828 Libor Kapoun
49 0008508 Ing. Martin Kolář
50 0011969 Ing. Milan Bernášek
51 0007108 Ing. Helena Okénková
52 0011622 Ing. Michal Kopecký
53 0006669 Ing. Tomáš Kratochvíl
54 0008555 Ing. Renata Ševčíková
55 0007014 Ing. Pavel Buňát
56 0004997 Ing. Aleš Voženílek
57 0006965 Ing. František Stejskal
58 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
59 0007107 Ing. Věra Soukupová
60 1102134 Ing. Miroslav Miketa
61 0102519 Ing. Martin Knapík
62 0007083 Ing. Václav Novotný
63 0013556 Jan Novotný