Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ SVI: Osvětlení a oslunění budov v nové evropské normě EN 17037

SEMINÁŘ SVI: Osvětlení a oslunění budov v nové evropské normě EN 17037

PROGRAM:

  1. Normalizace denního osvětlení v českých zemích v průběhu času
  2.  Příběh tvorby evropské normy EN 17037
  3. Nový způsob posuzování proslunění budov
  4. Nový způsob posuzování denního osvětlení 
  5. Posuzování oslnění denním světlem a posuzování výhledu z okna
  6. Diskuze
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D.; doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ing. Marcel Pelech, Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.

ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 29.10. 2019, od 14:00 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ
 
Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
55
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 17
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002824 Ing. Pavel Talíř
2 0013284 Ing. Jan Klečka
3 0102519 Ing. Martin Knapík
4 0007455 Ing. Martin Vinš
5 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
6 0012566 Ing. Jan Prokop
7 0008683 Ing. Martina Loskotová
8 0012519 Ing. Radek Síla
9 1103559 Ing. Jaroslava Zdražilová
10 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
11 0301537 Ing. Miroslav Končík
12 0003064 Ing. Radko Neumann
13 0013171 Ing. Martin Černý
14 0012212 Ing. Ladislav Tikovský
15 0013604 Ing.arch. Jan Zemek
16 0011827 Ing. Veronika Svobodová
17 0013605 Ing. Jiří Kratěna Ph.D.
18 0500979 Ing. Zbyněk Čihák
19 0012940 Ing. Petr Hlavatý
20 0012217 Ing. Miloslav Naděje
21 0012719 Ing. Roman Květoň
22 0012053 Ing. Pavel Štěpán
23 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
24 0004150 Ing. Stanislav Sobota
25 0000120 Ing. Karel Štětina
26 0003372 Ing. Pavel Šlechta
27 0012518 Ing. Lubomír Tichý
28 0008716 Ing. Leonid Krylov
29 0200100 Ing. Josef Franta
30 0601687 Ing. Klára Pokorná
31 0008247 Dalibor Stejskal
32 0003423 Ing. Jiří Voslář
33 0600913 Ing. Miloš Rouha
34 0007857 Ing. Gabriela Krajcarová
35 0000630 Ing. Anna Trýznová
36 0401515 Ing. Pavel Koníř
37 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev
38 1005905 Ing. Roman Schelle