Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ SVI: Poučení z havárií a závažných poruch realizovaných nosných konstrukcí staveb

SEMINÁŘ SVI: Poučení z havárií a závažných poruch realizovaných nosných konstrukcí staveb

Cílem semináře/webináře je preventivně varovat ostatní kolegy před nedodržováním některých základních zásad statiky a geotechniky. Seminář bude veden populárně naučnou formou.

Na fotogfrafiích a výkresech z havárií staveb bude proveden rozbor příčin vzniku poruch na stavbách, které autor posuzoval. Budou provedeny rozbory často opakujících chyb při návrhu a realizaci.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. J. Chaloupský
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ: 26.11. 2019, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
WEBINÁŘ:
Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na WEBINÁŘ
 
Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
-----------------------------------------------
Termín
Celková kapacita
64
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 11
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011671 Ing. Roman Franěk
2 0012977 Ing. Jan Weigl
3 1302382 Ing. Tomáš Dospíšil
4 0009748 Ing. Milada Klimešová Ph.D.
5 0009745 Ing. Petr Klimeš
6 0102398 RNDr. Radek Suchomel Ph.D.
7 0007207 Ing. Jan Trnka
8 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
9 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
10 0013691 Ing. Dalibor Gregor Ph.D.
11 0601516 Ing. Lubomír Jakl
12 0004755 Ing. Hana Kahounová
13 0012940 Ing. Petr Hlavatý
14 0012219 Ing. Jan Tvardík
15 0011477 Ing. Filip Pavelka
16 0600922 Jiří Pirič
17 0003296 Ing. Erika Malá
18 0007041 Ing. Jiří Procházka
19 0011324 Ing. Václav Beránek
20 0011708 Ladislav Krešne
21 0000836 Pavel Jenčík
22 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
23 0007377 Ing.arch. Gabriel Müller
24 0000930 Ing. Hana Zástěrová
25 0002205 Ing. Václav Doležal
26 0602705 Ing. Jan Mařík Ph.D.
27 0012310 Ing. Radomil Hejduk
28 0005211 Ing. Zdeněk Štěpánek
29 0007777 Ing. Martin Škoda
30 0011035 Ing. Martin Tydlitát
31 0002488 Ing. Jan Duška
32 0005935 Ing. Miloš Kapoun
33 0013015 Renata Urbanová
34 0007325 Ing. Jan Štolc CSc.
35 0004336 Ing. Lubomír Šípek
36 0010373 Ing. Jaroslav Hovorka
37 0400977 Ing. Pavel Dolanský
38 0000061 Ing. Jan Korbel
39 0014179 Ing. Martin Másilko
40 1400356 Ing. Zuzana Kotenová
41 0000879 Ing. Jiří Šárka
42 0003423 Ing. Jiří Voslář
43 0300109 Ing. Viktor Diviš
44 0003577 Ing. Hana Gattermayerová CSc.
45 0011474 Ing. Michal Přibyl
46 0008016 Ing. Michal Kaiser
47 0401779 Ing. Petr Novák
48 0000698 Ing. Marek Gasparovič
49 0011598 Ing. Richard Valenta Ph.D.
50 0012059 Ing. Vít Dolejší
51 0012882 Ing. Jakub Lukavec
52 0600124 Ing. Jan Chaloupský
53 0101870 Ing. Tuan Phan Anh