Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ SVI: Úpravy a opravy panelových domů (vrámci veletrhu FOR ARCH)

SEMINÁŘ SVI: Úpravy a opravy panelových domů (vrámci veletrhu FOR ARCH)

Celková kapacita
80
Panelové domy představují stále v naší republice velkou část bytového fondu...
Byly stavěny od padesátých let 20. století a jejich výstavba byla ukončena po změně společenských poměrů na začátku let devadesátých. Existuje několik desítek různých typů panelových soustav, které byly postupně vyvíjeny a užívány pro výstavbu zejména bytových domů. Jednotlivé domy s proto liší podle svého stáří a provedení, a také podle lokality výstavby.
 
Panelové domy stále, i přes své nejméně třicetileté stáří, v našich městech a obcích celkem dobře slouží. Aby mohly sloužit i dále, probíhají na nich různé opravy a úpravy. Ty zahrnují nejen často prováděnou výměnu oken nebo zateplení fasád a opravu střech, ale i zásahy do nosné konstrukce stavby, do instalací a do řešení jednotlivých bytů. A právě možnostem uvedených úprav, technickým a statickým omezením, právním požadavkům, přípravě projektové dokumentace a celkovému přístupu k těmto pracím je věnován náš seminář pořádaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).
 
Seminář je pořádán v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH! A je určen jako osvěta pro odbornou i laickou veřejnost (společenství vlastníků, bytová družstva...).
 
TÉMATA:
 • Pohled do historie – panelová výstavba na území České republiky
 • Různorodost i typizace u konstrukčních soustav pro výstavbu panelových domů
 • Obvyklé požadavky na úpravy panelových domů
 • Technické a statické podmínky a možnosti
 • Projektová příprava úprav, povolovací řízení a realizace úprav
 • Netradiční a ekologické úpravy panelových domů
 • Náhrada panelových domů výstavbou nových bytových domů
 

Otázky, na něž se budeme snažit na semináři opovědět

 • Co je panelový dům
 • Proč se zabývat právě panelovými domy
 • Jaké úpravy lze a nelze na panelovém domě provést
 • Stavební a statická problematika úprav
 • Co potřebujete vyřídit pro opravu bytu v panelovém domě
 • Jaké bytové domy stavíme dnes namísto domů panelových
 • Diskuze
PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., Ing. Václav Petráš, Ph.D.
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:Vstupní hala I, sál č. 1, PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9-Letňany
TERMÍN KONÁNÍ: 19. 9. 2019, od 15 hod.
WEBINÁŘ:
---------
 
 
 
 
 
Seminář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV (semináře SVI).
----------------------------------------------
Termín
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 74
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0003408 Ing. Jaroslav Beránek
2 0011363 Pavel Wiesner
3 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
4 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev
5 0002246 Miroslav Bečvář
6 0012532 Ing. Radek Hrma