Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seznámení s aktuálními právními předpisy v prostředí s nebezpečím výbuchu v roce 2014 se zaměřením na rafinérie

Seznámení s aktuálními právními předpisy v prostředí s nebezpečím výbuchu v roce 2014 se zaměřením na rafinérie

Druh akce
seminář
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elektrotechnici, projektanti, revizní technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
studijní materiály
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Sluka, Technická inspekce České republiky, pobočka Ústí nad Labem; Ing. Jiří Kutáč, zpracovatel souboru norem ČSN EN 62 305
Hlavní odborné téma – program akce
Základní legislativní požadavky na elektrická zařízení provozovaná v prostředí s nebezpečím výbuchu dle požadavků NV 23/2003 sb. a NV 406/2004 Sb. pro rafinérie
Určování vnějších vlivů (nebezpečných prostorů) v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů dle požadavků ČSN 33 2000.5-51 ed.3, ĆSN EN 60079-10-1 a ĆSN EN 60079-10-1.
Provádění revizí elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů dle požadavků ĆSN EN 60079-17 ed.3, včetně prezentace vzorové revize pro provádění revizí elektrických zařízení v rafinériích
Kontroly a revize hromosvodů s vyhledáním rizik v prostředí s nebezpečím výbuchu v rafinériích.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Základní legislativní požadavky na elektrická zařízení provozovaná v prostředí s nebezpečím výbuchu.