Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SFS Festival Turnov 2014

SFS Festival Turnov 2014

Pořadatel

Druh akce
seminář a workshop
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, požární bezpečnost staveb, odborná stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - ČVUT v Praze, Ing. Jiří ŠŠála, CSc. - Modi, Josef Krupka - Poruchy střech
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jaroslav Benák - Fermacell, Ing. Pavel Matouššek - Rockwool, Ing. Alešš Ullmann - Sapeli, Ing. Jaroslav ŠŠtok - SFS intec, Ing. Pavel Dufek - Stora Enso, Ing. Michal ŠŠopík - Vesper Homes a další
Hlavní odborné téma – program akce
1. den - Navrhování staveb ze dřeva na účinky požáru, požární řešení konstrukcí na bázi dřeva, požární testy stěn a stropů dřevostaveb, protipožární dveře, posouzení spojovacích prostředků z hlediska požžární odolnosti dřevěné konstrukce, konstrukční zásady při navrhování CLT panelů
2. den - Navrhování a provádění fasád pro energeticky úsporné stavby, hybridní fasádní systémy, moderní skládané LOP a jejich výhody v tepelných vlastnostech, akustice, požžární odolnosti i statice, stavby a nástavby z tenkostěnných ocelových konstrukcí, tepelné vlastnosti a požární odolnost kazetových stěn Rockprofil, nové trendy v mechanickém upevňování odvětrávaných fasád, předsazená montáž oken
3. den - Bezpečný návrh střeššního plᚹtě na významných objektech, FM vs. ČSN EN 1991-1-4 a ETAG 006 - certifikace a navrhování, kotvené střechy podle zákonů, norem a pojišťoven, vliv dispozičního řešení konstrukce na efektivní návrh nosných systémů lehkých plochých střech, dvacetileté zkušenosti s kotvením SFS, tepelné vlastnosti plochých střech a jejich návrh a
provádění, trojice upevňovacích systémů plochých střech.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. den Stavby ze dřeva a zvýšení jejich požární odolnosti
2. den Fasády pro energeticky úsporné stavby
3. den Sofistikované projekty plochých střech