Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Školení o evropských a českých normách pro stavbu vozovek

Školení o evropských a českých normách pro stavbu vozovek

Pořadatel

Druh akce
školení
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí, projektanti, technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
publikace, PP prezentace
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Fiedler, Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., CDV, v. v. i., Leoš Nekula - Měření PVV, Ing. Josef Stryk, Ph.D.,CDV, v. v. i., Ing. Petr Hýzl, Ph.D. VUT v Brně, FAST, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., ČVUT Praha, FS, Ing. Václav Neuvirt, CSc., NIEVELT
Hlavní odborné téma – program akce
Přehled základních norem a předpisů pro povrchové vlastnosti vozovek
Způsoby měření a hodnocení povrchových vlastností vozovek
Revize ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchu vozovek
Revize ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek
Závady asfaltových povrchů v provozu a jejich údržba z hlediska povrchových vlastností
Závady cementobetonových krytů v provozu a jejich údržba z hlediska povrchových vlastností
Zkušenosti s používáním evropských specifikačních norem řady EN 13108
Zkušenosti s používání pro provádění (ČSN 73 6121-1 a ČSN 73 6122-1)
TKP kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Povrchové vlastnosti vozovek
Asfaltové směsi a vrstvy