Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Školení o evropských a českých normách pro stavbu vozovek

Školení o evropských a českých normách pro stavbu vozovek

Pořadatel

Druh akce
školení
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí, projektanti, technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
publikace, PP prezentace
Počet bodů
2
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Dr. Ing. Michal Varaus
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Fiedler, Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., CDV, v. v. i., Leoš Nekula - Měření PVV, Ing. Josef Stryk, Ph.D.,CDV, v. v. i., Ing. Petr Hýzl, Ph.D. VUT v Brně, FAST, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., ČVUT Praha, FS, Ing. Václav Neuvirt, CSc., NIEVELT
Hlavní odborné téma – program akce
Přehled základních norem a předpisů pro povrchové vlastnosti vozovek
Způsoby měření a hodnocení povrchových vlastností vozovek
Revize ČSN 73 6175 Měření a hodnocení nerovností povrchu vozovek
Revize ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek
Závady asfaltových povrchů v provozu a jejich údržba z hlediska povrchových vlastností
Závady cementobetonových krytů v provozu a jejich údržba z hlediska povrchových vlastností
Zkušenosti s používáním evropských specifikačních norem řady EN 13108
Zkušenosti s používání pro provádění (ČSN 73 6121-1 a ČSN 73 6122-1)
TKP kap. 7 Hutněné asfaltové vrstvy
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Povrchové vlastnosti vozovek
Asfaltové směsi a vrstvy