Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

Školení pro stavbyvedoucí a mistry

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavbyvedoucí a stavební mistři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
syllaby dodané lektory,prezentace NOZ pro stavbyvedoucí
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr.Petr Lízal,CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr.Petra Adámková,Ing.Boris Biely,Mgr.Petr Lízal, CSc., doc.Ing.Karel Dočkal,CSc.,
Hlavní odborné téma – program akce
Práce stavbyvedoucího, předávací a přejímací řízení, základní práva a povinnosti, stavební deník, spolupráce se stavebníkem,projektantem a subdodaveteli, vady a poruchy na stavbách,nejnovější legislativní předpisy, NOZ, bezpečnost a ochrana zdraví, pracovní úrazy a jejich prevence
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámení s problematikou řízení stavebních činností, přípravy staveb, kvality stavebních prací, vad a poruch na stavbách, bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi. Právní minimum dle NOZ