Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT
Přednášející (pracoviště)
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT
Hlavní odborné téma – program akce
- vedení stavby dle stavebního zákona
- předávací a přejímací řízení, fakturace, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího,
- vedení stavebního deníku
- spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem
- bezpečnost a ochrana zdraví, rizika, hygienické předpisy, pracovní úrazy a jejich prevence, dokumentace BOZ
- zásady bezpečnosti pro práce ve výškách, zajištění výkopů a stavebních jam, bezpečnost lešení
- kontrola prací, příklady závad
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení pro stavbyvedoucí