Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Slovenian Chamber of Engineers

Slovenian Chamber of Engineers

Inzenirska Zbornica Slovenije
Adresa
Jarška cesta 10b, 1000 Ljubjana
Zástupce
mag. Črtomir REMEC, univ.dipl.inž.grad. - president
Telefon
+386 1 5473340
Email
izs@izs.si
www
http://www.izs.si
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ ORGANIZACE V ZAHRANIČÍ