Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Slovenský zvaz stavebných inženýrů

Slovenský zvaz stavebných inženýrů

SLOVENSKÝ ZVÄZ STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Adresa
Mýtna 29, 810 05 Bratislava - SR
Zástupce
Ing. Igor Dula, CSc. - prezident
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ ORGANIZACE V ZAHRANIČÍ