Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva o dílo ve stavebnictví ve vazbě na veřejné zakázky

Smlouva o dílo ve stavebnictví ve vazbě na veřejné zakázky

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
uchazeči a zadavatelé veřejných zakázek,zhotovitelé staveb,projektanti,široká odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sylaby dodané lektorkami
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr.Libuše Podolová,JUDr.Petra Adámková,Ph. D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr.Libuše Podolová,JUDr.Petra Adámková,Ph. D.
Hlavní odborné téma – program akce
Rekodifikace soukromého práva a její dopad na stavební činnost,postup k uzavření smlouvy-kontraktační proces a jeho specifika při zadávání veřejných zakázek,náležitosti smlouvy o dílo zejména předmět,cena,doba plnění,předání a převzetí,změna smluv,dodatky,vícepráce,odstoupení od smlouvy,postavení subdodavateke
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámí účastníky s novými požadavky na smlouvu o dílo s ohledem na NOZ v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách