Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva o dílo ve stavebnictví ve vazbě na veřejné zakázky

Smlouva o dílo ve stavebnictví ve vazbě na veřejné zakázky

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pro pracovníky stavebních firem, stavební úřady,stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály zpracované lektorkami
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Petra Adámková,Ph.D, Mgr.Libuše Podolová
Přednášející (pracoviště)
Mgr.Libuše Podolová,Judr. Petra Adámková, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Rekodifikace soukromého práva, změny ve smluvním právu v přehledu, kontraktační proces a VZ, Veřejné zakázky a NOZ, Zákon o veřejných zakázkách - platný stav, novela ZVZ, postup k uzavření smlouvy a jeho specifika při zadávání VZ, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, doba plnění, kontrolní činnost, vady u smlouvy o dílo, odpovědnost za vady díla, odstoupení od smlouvy
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými požadavky na smlouvu o dílo s ohledem na NZ v návaznosti na povinnosti vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách