Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS

Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO všech oborů
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D., zkušební místo ČKAIT Brno, lektorka, pedagožka, konzultantka se zaměřením na stavební právo
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář si bere za cíl seznámit autorizované osoby se změnami soukromého práva v oblasti uzavírání smluvních vztahů ve výstavbě včetně přiblížení možností využití vzorů smlouvy o dílo v systému PROFESIS v činnosti autorizované osoby
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář si bere za cíl seznámit autorizované osoby se změnami soukromého práva v oblasti uzavírání smluvních vztahů ve výstavbě včetně přiblížení možností využití vzorů smlouvy o dílo v systému PROFESIS v činnosti autorizované osoby.