Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS SEMINÁŘ ZRUŠEN

Smlouva o dílo ve výstavbě s využitím možností systému PROFESIS SEMINÁŘ ZRUŠEN

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO všech oborů
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D., zkušební místo ČKAIT Brno, lektorka, pedagožka, konzultantka se zaměřením na stavební právo
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář si bere za cíl seznámit autorizované osoby se změnami soukromého práva v oblasti uzavírání smluvních vztahů ve výstavbě včetně přiblížení možností využití vzorů smlouvy o dílo v systému PROFESIS v činnosti autorizované osoby.

SEMINÁŘ ZRUŠEN
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář si bere za cíl seznámit autorizované osoby se změnami soukromého práva v oblasti uzavírání smluvních vztahů ve výstavbě včetně přiblížení možností využití vzorů smlouvy o dílo v systému PROFESIS v činnosti autorizované osoby.

SEMINÁŘ ZRUŠEN