Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

Druh akce
Kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti, pracovníci stavebních úřadů; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ing. David Jedinák
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Historický vývoj úpravy smlouvy o dílo; (2) SOD dle nového občanského zákoníku - nové pojetí úpravy právních jednání obecně a závazkových právních vztahů, rozdíly oproti platné úpravě; (3) Autorizované osoby a smluvní vztahy, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky a jejich význam při uzavírání smluv ve výstavbě; (4) Postupy při uzavírání smluv o dílo, podstatné náležitosti SOD, doba plnění; (5) Práva a povinnosti stran; (6) Nebezpečí provádění díla; (7) Cena za dílo; (8) Odstoupení od smlouvy; (9) Splnění závazku provést dílo; (10) Odpovědnost za vady díla a záruka; (11) Typové smlouvy o dílo; (12) Komparace některých zahraničních právních úprav; (13) Smlouvy o dílo v judikatuře; (14) Diskuse k přednesené problematice
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

SOD v oblasti stavebnictví, závazkové právní vztahy mezi autorizovanou osobou a jinými subjekty podle nového občanského zákoníku.
Aktuální problematika uzavírání SOD, základní postupy, zkušenosti a poznatky z praxe pro výkon činnosti autorizované osoby, právní a etické limity, kombinace pohledu technického a právního.