Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy ve výstavbě

Smluvní vztahy ve výstavbě

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO všech oborů
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Petra Adámková, ZK ČKAIT Brno
Hlavní odborné téma – program akce
- změny v oblasti obchodní korespondence
- uzavírání smluv
- odpovědnost za vady
- záruka za jakost
- spoluodpovědnost za vady zhotovené stavby
- změny u SOD
- příkazní smlouva
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Smluvní vztahy ve výstavbě - první zkušenosti z aplikační praxe