Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku

Smluvní vztahy ve výstavbě po účinnosti nového občanského zákoníku

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Pavel Novák - vedoucí sekce legislativně-právní, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Pavel Novák - vedoucí sekce legislativně-právní, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Hlavní odborné téma – program akce
- Obchodně právní a občanskoprávní smluvní vztahy
- Podnikatelské subjekty, jednání za podnikatele fyzické a právnické osoby
- Podnikání podle živnostenského zákona a jiných právních předpisů
- Rejstříky podnikatelů a nepodnikatelů právnických osob, povinnost a obsah zápisu
- Informační databáze pro ověřování obchodních partnerů
- Smlouva o dílo ve stavebnictví
- Obchodní podmínky, provádění stavby
- Předání stavby, odpovědnost ve výstavbě
- Ostatní typy obchodních smluv - stručný přehled
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Základní změny ve smlouvách po účinnosti nového občanského zákoníku