Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SOUDNÍ SPORY ZE SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

SOUDNÍ SPORY ZE SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

Druh akce
Kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti, pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné přednášky
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Dr. Josef Černohlávek
Hlavní odborné téma – program akce
V kurzu se posluchači seznámí např. s těmito tématy: 1. Jak předcházet soudním sporům. 2. Praktické rady pro fázi před zahájením soudního řízení. 3. Co zvážit před podáním žaloby. 4. Znalecké posudky jako důkaz v soudním řízení. 5. Taktika vedení sporu před soudem.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na soudní spory ve stavebnictví, a to zejména na spory z vad díla a na spory týkající se zaplacení ceny díla (včetně ceny za tzv. vícepráce). Cílem kurzu je poskytnout praktické informace o průběhu soudního a rozhodčího řízení všem, kdo se mohou stát jeho účastníky, ať už na straně investora či na straně (sub)dodavatele stavby.