Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SOUDNÍ SPORY ZE SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

SOUDNÍ SPORY ZE SMLOUVY O DÍLO VE STAVEBNICTVÍ

Druh akce
Kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Dr. Josef Černohlávek
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Jak předcházet soudním sporům. Typické situace vedoucí ke vzniku soudního sporu. (2) Praktické rady pro fázi před zahájením soudního řízení. Jak správně doručovat písemnosti druhé straně sporu. (3) Kdy žalovat u běžného soudu a kdy zahájit rozhodčí řízení? Základní rozdíly mezi řízením před obecným soudem a rozhodčím řízením. (4) Co zvážit před podáním žaloby. (5) Náklady na vedení soudního řízení. (6) Co by si měl účastník sporu připravit před soudním řízením? Jak mohou strany sporu prokazovat svá tvrzení (různé druhy důkazů, jejich použitelnost a důkazní síla). (7) Prokazování nároků z tzv. víceprací před soudem.
(8) Prokazování nároků z vad díla před soudem. (9) Znalecké posudky jako důkaz v soudním řízení (výběr znalce, podjatost znalce, znalecký posudek zpracovaný na žádost strany sporu a posudek znalce ustanoveného soudem, k čemu se znalec může vyjadřovat, časté vady znaleckých posudků, hodnocení znaleckého posudku soudem). (10) Vymáhání platebních pohledávek (bonita dlužníka, úpadek dlužníka). (11) Uplatňování pohledávek na zaplacení pozastávky, pokud je objednatel díla v úpadku. (12) Taktika vedení sporu před soudem. (13) K některým aspektům rozhodčího řízení (rozhodčí doložka, stálé rozhodčí soudy, výběr osoby rozhodce a ustavení rozhodčího senátu, specifika rozhodčího řízení, vykonatelnost rozhodčího nálezu, žaloba na neplatnost rozhodčího nálezu). (14) Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na soudní spory ve stavebnictví, a to zejména na spory z vad díla a na spory týkající se zaplacení ceny díla (včetně ceny za tzv. vícepráce). Cílem kurzu je poskytnout praktické informace o průběhu soudního a rozhodčího řízení všem, kdo se mohou stát jeho účastníky, ať už na straně investora či na straně (sub)dodavatele stavby.