Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spalinové cesty a komíny 2016

Spalinové cesty a komíny 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti, odborně způsobilé osoby
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
informační materiály
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Vrba
Přednášející (pracoviště)
Ing. Libor Seidl, SKČR; Doc. Ing. Jiří Hirš, VUT Brno, Ing. Petr Blaha, Schiedel
Hlavní odborné téma – program akce
1. Vliv koncepce vytápění na energetickou náročnost budovy, ČVUT Praha a UCEEB, 2016
2. Aktuální informace z Technické normalizační komise TNK 105 Komíny
3. Problematika spalinových cest v energeticky úsporných domech
4. Přehled komíných systémů Schiedel 2016
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Problematika odvodu spalin od spotřebičů si stále ve světle platných zákonů, vyhlášek, nařízení a technických norem zachovává své důležité postavení.
Jedná se nejen o bezpečnost, ale také o spolehlivost a ekologický přístup k řešení vytápění, zejména při použití paliv z obnovitelných zdrojů. Významná je
rovněž oblast návrhu spalinových cest v nízkoenergetických a pasivních domech.
Obsah semináře je zaměřen na optimalizaci spalinových cest v závislosti na koncepci vytápění, parametrech vytápěného objektu a technologii výstavby.