Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spalinové cesty a komíny 2016

Spalinové cesty a komíny 2016

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, studenti, odborně způsobilé osoby
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
informační materiály
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Vrba
Přednášející (pracoviště)
Ing. Libor Seidl, SKČR; Doc. Ing. Jiří Hirš, VUT Brno, Ing. Petr Blaha, Schiedel
Hlavní odborné téma – program akce
1. Vliv koncepce vytápění na energetickou náročnost budovy, ČVUT Praha a UCEEB, 2016
2. Aktuální informace z Technické normalizační komise TNK 105 Komíny
3. Problematika spalinových cest v energeticky úsporných domech
4. Přehled komíných systémů Schiedel 2016
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Problematika odvodu spalin od spotřebičů si stále ve světle platných zákonů, vyhlášek, nařízení a technických norem zachovává své důležité postavení.
Jedná se nejen o bezpečnost, ale také o spolehlivost a ekologický přístup k řešení vytápění, zejména při použití paliv z obnovitelných zdrojů. Významná je
rovněž oblast návrhu spalinových cest v nízkoenergetických a pasivních domech.
Obsah semináře je zaměřen na optimalizaci spalinových cest v závislosti na koncepci vytápění, parametrech vytápěného objektu a technologii výstavby.