Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SPECIÁLNÍ BETONY 2014, XI. konference

SPECIÁLNÍ BETONY 2014, XI. konference

Druh akce
konference
Trvání
14 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, výrobci betonu, dodavatelé a uživatelé betonových konstrukcí
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník konference
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze, doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně, doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Hlavní odborné téma – program akce
Středa 15. října 2014:
příjezd účastníků
Čtvrtek 16. října:
08:00 - 09:00 registrace
09:00 - 17:30 jednání konference
19:00 - 23:00 Diskuzní společenský večer
Pátek 17. října:
08:30 - 12:00 Odborný program
12:00 - 12:10 Zakončení jednání konference
12:10 - 13:00 Společný oběd
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Betony v extrémních podmínkách, odborná garance prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
Vysokohodnotné betony, odborná garance doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., VUT v Brně
Ostatní speciální betony, odborná garance doc. Ing. Jan Vodička, CSc., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze