Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SPECIÁLNÍ BETONY 2016 XIII. konference se zahraniční účastí

SPECIÁLNÍ BETONY 2016 XIII. konference se zahraniční účastí

Druh akce
konference
Trvání
19

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební inženýři a odborníci z praxe, projektanti, statici, výrobci betonu, dodavatelé betonových konstrukcí, pracovníci školství, vědy a výzkumu, výrobci plnidel do betonu, barev a nátěrů na beton, speciálních betonových směsí, vláken do betonu.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník příspěvků
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Přednášející (pracoviště)
Přípravný výbor: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D., Ing. Petr Huňka, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc., doc. Ing. Karel Kolář, CSc., doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., Ing. Pavel Reiterman, Ph.D., doc. Ing. Jan Vodička, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM
Čtvrtek 13. října 2016
08.00 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 09.15 Zahájení konference
09.15 - 13.00 Odborný program
13.00 – 14.00 Oběd
14.15 - 16.30 Odborný program
16.30 - 17.00 Diskuse, zakončení konference
19.00 - 23.00 Společenské setkání účastníků
Pátek 14. října 2016
Exkurze, další informace budou zveřejněny
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Betony v extrémních podmínkách, Vysokohodnotné betony, Ostatní speciální betony