Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SPECIFIKA ODSTRAŇOVÁNÍ ČERNÝCH STAVEB DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

SPECIFIKA ODSTRAŇOVÁNÍ ČERNÝCH STAVEB DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Druh akce
Kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; stavební inženýři; pracovníci stavebních úřadů, autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti, pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné přednášky
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ing. David Jedinák
Hlavní odborné téma – program akce
1. Úvodní informace k připravované novele Stavebního zákona;
2. Specifika dočasných staveb dle Stavebního zákona a nového Občanského zákoníku;
3. Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení;
4. Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu;
5. Kontrolní prohlídky stavby - vstup do obydlí, fotodokumentace, důkazní prostředky;
6. Správní delikty a přestupky;
7. Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Náplní kurzu je problematika odstraňování černých staveb dle staveního zákona, zejména: specifika dočasných staveb dle Stavebního zákona; odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení; stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu; kontrolní prohlídky stavby - vstup do obydlí, fotodokumentace, důkazní prostředky; správní delikty a přestupky.