Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Specifika připoj.podmínek PRE oproti ČEZ. Kontroly strojů, zařízení a svářeček. Měření a zkoušení při kontrolách a na stavbách.

Specifika připoj.podmínek PRE oproti ČEZ. Kontroly strojů, zařízení a svářeček. Měření a zkoušení při kontrolách a na stavbách.

Druh akce
Seminář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, revizní technici, montéři, studenti a učni elektro.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Elektrotechnický cech Plzeňského regionu
Přednášející (pracoviště)
Milan Dolenský, revizní technik elektro
Hlavní odborné téma – program akce
1. Připojovací podmínky různých energetických společností. PRE,ČEZ
2. Elektrická měření a kontroly strojů a zařízení.
3. Elektrická mšření na stavbách.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. Specifika připojovacích podmínek PRE oproti připoj. podmínkám ČEZ. Upozornění na možné komplikace.
2. Kontroly strojů, zařízení a svářeček (měření a zkoušení a pod.). Jakým podmínkám mají tyto kontroly vyhovět.
3. Provozní měření konaná přímo na stavbách montéry elektro. Rozsah a důležitost.