Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spoje betonových i ocelových konstrukcí, nosník DELTABEAM.

Spoje betonových i ocelových konstrukcí, nosník DELTABEAM.

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, investoři, stavbyvedoucí, technici, stavební dozory
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaromír Sedlický, ČKAIT
Přednášející (pracoviště)
Ing. Lumír Blažek, Peikko Slovakia s. r. o.
Hlavní odborné téma – program akce
Spoje betonových konstrukcí.
Bezprůvlakové stropní konstrukce a ocelobetonový spřažený nosník Deltabeam.
Využití technologie kotev s rozkovanou hlavou: smyková výztuž.
Spřažené ocelobetonové nosníky Deltabeam - navrhování.
Vybrané detaily metodiky posuzování spřažených nosníků.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Spoje betonových konstrukcí.
Bezprůvlakové stropní konstrukce a ocelobetonový spřažený nosník Deltabeam.
Využití technologie kotev s rozkovanou hlavou: smyková výztuž.
Spřažené ocelobetonové nosníky Deltabeam - navrhování.
Vybrané detaily metodiky posuzování spřažených nosníků.