Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spoje betonových a ocelových konstrukcí

Spoje betonových a ocelových konstrukcí

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, odborná veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Václav Zima, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Lumír Blažek (Peikko Slovakia s.r.o.)
Hlavní odborné téma – program akce
Bude upřesněno v pozvánce.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. Společnost Peikko: Spoje betonových i ocelových konstrukcí
2. Bezprůvlakové stropní konstrukce a ocelobetonový spřažený nosník Deltabeam®
3. Software Peikko Designer® pro návrh spojů a výztuže lokálně podepřených desek
4. Využití technologie kotev s rozkovanou hlavou: smyková výztuž
5. Spřažené ocelobetonové nosníky Deltabeam® - Navrhování
6. Vybrané detaily metodiky posuzovaní spřažených nosníků