Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Společné stanovisko MMR ČR a ČKAIT k rozsahu oprávnění autorizovaného technika