Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí

Adresa
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Zástupce
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - předseda
www
http://www.stpcr.cz
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR