Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spolková komora architektů a inženýrů-konzultantů

Spolková komora architektů a inženýrů-konzultantů

BUNDESKAMMER DER ARCHITEKTEN UND INGENIEURKONSULENTEN
Adresa
Bundessektion Ingenieurkonsulenten, Karlsgasse 9, 1040 Wien - Rakousko
Zástupce
DI Georg Pendl - präsident
Telefon
+43 01 505 58 07
Email
office@arching.at
www
http://www.arching.at
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ ORGANIZACE V ZAHRANIČÍ