Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Správa majetku a provoz budov

Správa majetku a provoz budov

Pořadatel

Druh akce
rekvalifikační kurz MŠMT ČR akreditovaný
Trvání
150 vyučovacích hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavební veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
výukové maateriály
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. František Kuda, CSc.,
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jindřich Pater AI v oborech TZS,TPS a EA, místopředseda ČKAIT
Hlavní odborné téma – program akce
1. Základní přehled z oblasti správy majetku a provozu budov
2. Členění stavebních materiálů, konstrukce staveb a Poruchy a rekonstrukce budov
3. Technika prostředí staveb a technické aspekty provozu budov, ve smslu nomenklatury ČKAIT
4. TZB (Technické zabezpečení budov)
5- Nauka o budovách (Typologie)
6. Technicko-Ekonomické aspekty správy budov
7. Plán obnovy a údržby objektů
8. Právní aspekty Správy majetku
9. Facility management v Evropském a světovém kontextu
10.Analýza stavu budov
11.Užitek stavebního díla a optimalizace technickoekonomických charakteristik životního cyklu stavebního díla
12.Provozní řád a revize zařízení v objektech, BOZP a PO při správě budov
13.Energetické aspekty správy budov
14.Správa domovního bytového fondu v praxi
15.Služby při správě a provozu budov
16.Projektové řízení proces zavádění FM do praxe - přednáší a konzultuje
17.Výkon správy majetku a problematika výkonu Správy majetku – Informační a komunikační technologie ve FM a SW podpora FM
18.Využití GIS pro FM
19.Zkušenosti se správou veřejných institucí a Prohloubení znalostí a praktických dovedností z podnětu účastníků u dosud probraných témat
20.Praktické příklady k tématům z učiva - Sdílení Best Practice účastníků kurzu
21.Konzultace k závěrečným pracem z pohledu:
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

DTO CZ, s.r.o., Ostrava, ČKAIT a FAST VŠB TU Ostrava, se spolupracujícími odborníky z ČVUT Praha, VUT Brno a
dalšími partnery v oboru, SPS a ČSSI se podařilo chybějící doplňkové vzdělání v uceleném programu
připravit ke schválení na MŠMT ČR a jako akreditované vzdělání formou rekvalifikačního kurzu byl program
schválen s výstupním osobním OSVĚDČENÍM na profesní činnost SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ