Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SPRÁVNÍ DELIKTY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO PRÁVA

SPRÁVNÍ DELIKTY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO PRÁVA

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Renata Sněgoňová, specialistka s dlouholetou praxí
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Rozdílná právní úprava řízení a rozhodování o přestupku podle SZ a ZoP a řízení a rozhodování o správním deliktu podle SZ a SŘ
2. Co by mělo předcházet z úřední moci zahájenému řízení o přestupku podle SZ? A co řízení o správním deliktu podle SZ?
3. Průběh řízení o přestupku a řízení o správním deliktu
4. Zásadní změny zákona o přestupcích v zákoně č. 204/2015 Sb.; jejich účinnost
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. Rozdílná právní úprava řízení a rozhodování o přestupku podle SZ a ZoP a řízení a rozhodování o správním deliktu podle SZ a SŘ
- Skutkové podstaty přestupků a správních deliktů (§ 178; § 179; § 180; § 181 SZ); znaky přestupku.
- Náklady řízení o přestupku (§ 79 ZoP); náklady řízení o správním deliktu (§ 79 SŘ).
- Rozhodnutí o pokutě za přestupek; o pokutě za správní delikt – zákonné sazby.
- Bloková pokuta; upuštění od pokuty; příkaz.
- Odpovědnost a zánik odpovědnosti za spáchání přestupku; zbavení se odpovědnosti a zánik odpovědnosti za spáchání správního deliktu.
2. Co by mělo předcházet z úřední moci zahájenému řízení o přestupku podle SZ? A co řízení o správním deliktu podle SZ?
- Podněty veřejnosti v souvislosti s porušením stavebního zákona a jejich zúřadování - § 42 SŘ.
- Stížnosti v souvislosti s porušením stavebního zákona a jejich zúřadování - § 175 SŘ.
- Kontrolní prohlídka podle § 133 a násl. SZ.
- Podání vysvětlení podle § 60 ZoP; podání vysvětlení podle § 137 SŘ; pořádková pokuta.
3. Průběh řízení o přestupku a řízení o správním deliktu
- Oznámení zahájení řízení; předvolání účastníka řízení; průběh ústního jednání.
- Dokazování v řízení o porušení stavebního zákona.
- Náležitosti rozhodnutí o přestupku; náležitosti rozhodnutí o správním deliktu.
- Společné řízení podle přestupkového zákona; společné řízení podle správního řádu.
4. Zásadní změny zákona o přestupcích v zákoně č. 204/2015 Sb.; jejich účinnost
Diskuse, dotazy.